Lượt xem: 3934
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Tổ 10B, Phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại: (0229) 3864016

- Email: ubndtptamdiep@ninhbinh.gov.vn

Website: https://tamdiep.ninhbinh.gov.vn/I. BAN LÃNH ĐẠO
  • Chủ tịch:  Hoàng Mạnh Hùng
  • Ngày sinh: 12/3/1978
   • Quê quán: Xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế xây dựng
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0912.259.522
  
• Email: hunghm.td@ninhbinh.gov.vn


  • Phó 
Chủ tịch: Vũ Đình Chiến
  • Ngày sinh: 17/11/1964
  • Quê quán: Xã Thuỵ Duyên, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
  
 Số điện thoại: 0912 030 225
  • Email: chienvd.td@ninhbinh.gov.vn
   
    • Phó Chủ tịch: Tống Đức Thuận
  • Ngày sinh: 27/2/1974
  • Quê quán: Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị hành chính công
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0911 189 882
  • Email: thuanub@gmail.com

 

Dữ liệu đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Nội vụ  7. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
2. Phòng Tư pháp  8. Phòng Kinh tế 
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch  9.Thanh tra thành phố
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 10. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  11. Phòng Văn hóa và Thông tin
6. Phòng Quản lý đô thị 12. Phòng Y tế


III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Đài truyền hình 6. Ban Quản lý chợ Đồng Giao 
2. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao 7. Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình 
3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 8. Hội chữ thập đỏ
4. Đội kiểm tra trật tự đô thị 9. Hội người mù
5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố  

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG CỦA LÃNH ĐẠO 
Xem chi tiết tại file đính kèm
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH