Lượt xem: 4369

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3869554

- Email: vanphongubndyenmo@gmail.com

Website: https://yenmo.ninhbinh.gov.vn/I. BAN LÃNH ĐẠO

 • Chủ tịch: Đặng Thái Sơn
• Ngày sinh: 24/9/1977
 • Quê quán: Xã Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Số điện thoại: 
 • Email: sondt@ninhbinh.gov.vn

   

 • Phó Chủ tịch: Phạm Quốc Đạt
 • Ngày sinh: 16/7/1964
 • Quê quán: Thị trấn Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân, Thạc sĩ Kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Số điện thoại: 0912 326 832
 • Email: datpq@ninhbinh.gov.vn

   

 • Phó Chủ tịch: An Đôn Nghĩa
 
• Ngày sinh: 21/05/1974
 • Quê quán: Xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Số điện thoại: 0983 612 027
 • Email: nghiaad@ninhbinh.gov.vn

Đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Nội vụ  7. Phòng Giáo dục và Đào tạo  
2. Phòng Tư pháp  8. Phòng Y tế 
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch  9. Phòng Thanh tra huyện
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 10. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  11. Phòng Công thương
6. Phòng Văn hóa và Thông tin 12. Văn phòng HĐND và UBND huyện 


III. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN

Xem chi tiết tại file đính kèm

Dữ liệu đang chờ cập nhật

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH