Lượt xem: 4363
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ:  Thôn Kỳ VĩXã Ninh Nhất - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại: (0229) 3892240 
                                   
Website: hluv.edu.vnI. BAN GIÁM HIỆU
  
  • Hiệu trưởng: Vũ Văn Trường
  • Sinh ngày: 01/01/1975
  • Quê quán: Xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Toán học
  • Trình độ lý luận chính trịCao cấp 
 
 • Emailvvtruong@hluv.edu.vn

  
  • Phó Hiệu trưởng: Phạm Quang Huấn
  • Sinh ngày: 15/03/1970
  • Quê quán: Xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chính trị
  • Trình độ lý luận chính trịCao cấp 
  
• Email: pqhuan@hluv.edu.vn   
   

  • Phó Hiệu trưởng: Tạ Hoàng Minh
  • Sinh ngày: 02/7/1979
  • Quê quán: Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Ngữ văn
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: thminh@hluv.edu.vn
   
  • Phó Hiệu trưởng: Dương Trọng Luyện
  • Sinh ngày:
  • Quê quán:
  • Trình độ chuyên môn:
  • Trình độ lý luận chính trị:
  • Email:

 

Đang chờ cập nhật

II. CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Tổ chức - Tổng hợp  5. Phòng Công tác sinh viên
2. Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học  6. Phòng Hành chính - Quản trị
3. Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng  7. Ban Quản lý Ký túc xá
4. Phòng Tài vụ


III. CÁC TRUNG TÂM

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
- Trung Tâm Thư viện - Thiết bị
Trung tâm Y tế - Môi trường

IV. CÁC KHOA
1. Khoa Tự nhiên  5. Khoa Kinh tế - Kỹ thuật
2. Khoa Xã hội - Du lịch  6. Khoa Nông lâm
3. Khoa Ngoại ngữ - Tin học  7. Khoa Giáo dục thường xuyên
4. Khoa Tiểu học - Mầm non

V. CÁC BỘ MÔN

1. Bộ môn Lý luận chính trị
2. Bộ môn Giáo dục thể chất - Tâm lý

VI. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Xem chi tiết tại file đính kèm

VII. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại
file đính kèm

Đang cập nhật

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH