Lượt xem: 5022
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Trần Nhân Tông, phố Phương Đình, phường Ninh Sơn, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại/Fax: (0229) 3871208
- Email:
ninhbinh@toaan.gov.vn
- Website: https://
ninhbinh.toaan.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

 
anh tin bai
  • Chánh án Nguyễn Xuân Sơn
  • Sinh ngày: 10/8/1969
  
• Quê quán: Xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn:
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0913.745.168
  • Email:   • Phó Chánh án Tô Văn Thịnh
  • Sinh ngày: 08/10/1963
  
• Quê quán: Xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0914.283.949
  • Email: thinhtv.ninhbinh@gmail.com


              

  • Phó Chánh án Phạm Văn Khôi
  • Sinh ngày: 23/10/1969
  
• Quê quán: Xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.185.558
  • Email: phamkhoi.tatp@gmail.com
    • Phó Chánh án Tạ Văn Vinh
  • Sinh ngày: 15/9/1974
  
• Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0917.336.668
  • Email: tavinhtanb@gmail.com

Đang chờ cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 1. Phòng Kiểm tra nghiệp vụ - Thi hành án 
 2. Phòng Tổ chức cán bộ
 3. Văn phòng


III. CÁC TOÀ CHUYÊN TRÁCH

1. Tòa Hình sự
2. Tòa Dân sự
3. Tòa Hành chính

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.

Có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bằng hoạt động của mình, góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

2. Xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật; xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình tố tụng; căn cứ vào kết quả tranh tụng ra bản án, quyết định việc có tội hoặc không có tội, áp dụng hoặc không áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định về quyền và nghĩa vụ về tài sản, quyền nhân thân.

Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.

3. Khi thực hiện nhiệm vụ xét xử vụ án hình sự, Tòa án có quyền:

a) Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Luật sư trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; xem xét việc áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án;

b) Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; do Luật sư, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác cung cấp;

c) Khi xét thấy cần thiết, trả hồ sơ yêu cầu Viện kiểm sát điều tra bổ sung; yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung tài liệu, chứng cứ hoặc Tòa án kiểm tra, xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;

d) Yêu cầu Điều tra viên, Kiểm sát viên và những người khác trình bày về các vấn đề có liên quan đến vụ án tại phiên tòa; khởi tố vụ án hình sự nếu phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm;

e) Ra quyết định để thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

4. Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của luật tố tụng.

5. Xử lý vi phạm hành chính; xem xét đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước và quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính liên quan đến quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật.

6. Ra quyết định thi hành bản án hình sự, hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, giảm hoặc miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích, miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật hình sự, Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành án dân sự.

Ra quyết định hoãn, miễn, giảm, tạm đình chỉ chấp hành biện pháp xử lý hành chính do Tòa án áp dụng và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

7. Trong quá trình xét xử vụ án, Tòa án phát hiện và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời Tòa án kết quả xử lý văn bản pháp luật bị kiến nghị theo quy định của pháp luật làm cơ sở để Tòa án giải quyết vụ án.

8. Bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

9. Thực hiện quyền hạn khác theo quy định của luật.

V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

Đang chờ cập nhật 
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH