TỈNH ĐOÀN NINH BÌNH

 

Liên lạc:

Địa chỉ: Phường Ninh Khánh  -TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại/Fax: (0229) 3881794

Email: bantuyengiao@tinhdoangninhbinh.gov.vn

Website: http://tinhdoan.ninhbinh.vnptweb.vn/

 

I. BAN LÃNH ĐẠO

 
   Bí thư Trịnh Như Lâm
  • Sinh năm: 1984 
  
• Quê quán: Xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.723.886
 
 
anh tin bai

 

  • Phó Bí thư : Bùi Chính Thức
  • Sinh năm: 24/5/1987
  • Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0903.203.028


 

 
anh tin bai
  • Phó Bí thư: Nguyễn Đức Hiệp
  • Sinh năm:1988
  • Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0961.131.888
   
anh tin bai
   
  • Phó Bí thư: Lê Thị Mai Phương
  • Sinh năm: 1989
  • Quê quán: Xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quan hệ quốc tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0988.943.666


Đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng  4. Ban Thanh Thiếu nhi - Trường học
2. Ban Xây dựng Đoàn  5. Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh
3. Ban Phong trào  

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Xem chi tiết tại đây