Tổng vốn đầu tư thực hiện trong quý I năm 2024 toàn tỉnh ước đạt 7.535,1 tỷ đồng
Lượt xem: 1727
Tổng vốn đầu tư thực hiện trong quý I năm 2024 toàn tỉnh ước đạt 7.535,1 tỷ đồng
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH