Các đồng chí thường trực tỉnh ủy khóa XXII (Nhiệm kỳ 2020-2025)

anh tin bai

 

 
              anh tin bai               
 
Đồng chí Đoàn Minh Huấn 
 Bí thư Tỉnh uỷ
   
           
   
 Đồng chí Mai Văn Tuất
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí Phạm Quang Ngọc
Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch UBND tỉnh