Số hiệu Văn bản 

  Ngày ban hành

 Trích yếu nội dung

 
 516/STTTT-TTBCXB   15/5/2023  V/v đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2023 

Tải về

 394/UBND-VP4 08/5/2023  Về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam

Tải về

  04/5/2023 

 Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 04/5/2023

Tải về 

11/QĐ-UBND

21/3/2023  Quyết định huỷ bỏ giá trị pháp lý của Giấy uỷ quyền 

Tải về

Tải về

 37/TB-VPUBND 20/03/2023

Thông báo công khai kết quả xếp loại tập thể và cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022

Tải về

Tải về

 729-CV/BTGTU

06/3/2023

Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023" Tải về  
 43-HD/BTGTU

06/3/2023

Hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943-2023)
Tải về 
 08/QĐ-UBND 11/01/2023 

Quyết định Hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy ủy quyền

Tải về 
 20/UBND-VP6

10/01/2023

Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023-2025) Tải về 
19/UBND-VP6  09/01/2023 

V/v Tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng năm 2023

Tải về 
18/UBND-VP6  09/01/2023 

V/v phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII

Tải về 
200-BC/BTGTU  31/10/2022 

Báo cáo công tác báo chí, tuyên truyền tháng 10; định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2022

Tải về 
88/TB-VPUBND 

22/07/2022

Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 7 năm 2022) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã Tải về 


Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Tải về 

157-BC/BTGTU

30/5/2022 Báo cáo công tác báo chí tuyên truyền tháng 5, định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2022 Tải về 

515/STTTT-TTBCXB

09/5/2022  Về thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm  Tải về

56/TB-TTHĐ

15/12/2021  Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XV Tải về 
33/KH-TU 

06/8/2021

Kế hoạch chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tải về 
770/STTTT-TTBCXB 

19/7/2021

Về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm Tải về  
 28/TB-TTHĐ 30/6/2021 

Thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

688/STTTT-TTBCXB

01/7/2021 Về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm Tải về

Thông tin báo chí Năm du lịch Quốc gia  2021, Hoa Lư - Ninh Bình

Tải về 
09/TB- TTHĐ  24/02/2020

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khoá XIV

Tải về 
36/TB-TTHĐ  11/12/2020 

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khoá XIV

 Tải về
23/10/2020 

Thông tin Kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

 Tải về
 92/KH-UBND  11/9/2020

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2015-2020

 Tải về
  01/KH-TBTT  18/8/2020 

Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V (2020-2025)

 Tải về
 162/KH-BTGTU  07/7/2020

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền. phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

 Tải về