Thông cáo báo chí

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Số hiệu Văn bản 

  Ngày ban hành

 Trích yếu nội dung

58-HD/BTGTU   17/01/2024  Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2024 Tải về 
 97/STTTT-TTBCXB 17/01/2024   V/v thông tin tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2024 Tải về 
   

Công khai thông tin quỹ đất sạch do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Tài nguyên và Môi trường đang quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tải về  
    Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Tải về

278/KH-LMHTX  14/9/2023 

Kế hoạch Tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993 - 29/10/2023)

Tải về 
55/2023/QĐ-UBND  11/9/2023 

Quyết định về việc Ban hành Đơn giá dịch vụ công thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  

Tải về 
 52-HD/BTGTU  28/8/2023

Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Tải về 
 123/KH-UBND 10/8/2023 

Về việc ban hành KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Biên phòng toàn dân

Tải về 
 581/QĐ-UBND 09/8/2023 

Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022

Tải về 
 595/UBND-VP6  09/8/2023

Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

 Tải về
 744/STTTT-TTBCXB 12/7/2023 

Về việc thông tin, tuyên truyền trọng tâm

Tải về 
 11/CTBM  05/7/2023

Về việc đăng công khai thông tin về cổ phần doanh nghiệp

Tải về 

969/QĐ-BTTTT

 06/6/2023

Quyết định công bố danh sách các thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông thực hiện đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Tải về

Tải về

Tải về

 516/STTTT-TTBCXB   15/5/2023  Về việc đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2023 

Tải về

 394/UBND-VP4 08/5/2023  Về việc công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam

Tải về

04/5/2023 

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 04/5/2023

Tải về 

11/QĐ-UBND

21/3/2023  Quyết định huỷ bỏ giá trị pháp lý của Giấy uỷ quyền 

Tải về

Tải về

 37/TB-VPUBND 20/03/2023

Thông báo công khai kết quả xếp loại tập thể và cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022

Tải về

Tải về

 729-CV/BTGTU

06/3/2023

Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023" Tải về 
 43-HD/BTGTU

06/3/2023

Hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943-2023)
Tải về
 08/QĐ-UBND 11/01/2023 

Quyết định Hủy bỏ giá trị pháp lý của Giấy ủy quyền

Tải về 
 20/UBND-VP6

10/01/2023

Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023-2025) Tải về 
19/UBND-VP6  09/01/2023 

Về việc Tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng năm 2023

Tải về 
18/UBND-VP6  09/01/2023 

Về việc phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII

Tải về 
200-BC/BTGTU  31/10/2022 

Báo cáo công tác báo chí, tuyên truyền tháng 10; định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2022

Tải về 
88/TB-VPUBND 

22/07/2022

Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 7 năm 2022) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã Tải về 


Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Tải về 

157-BC/BTGTU

30/5/2022 Báo cáo công tác báo chí tuyên truyền tháng 5, định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2022 Tải về 

515/STTTT-TTBCXB

09/5/2022  Về thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm  Tải về

56/TB-TTHĐ

15/12/2021  Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XV Tải về 
33/KH-TU 

06/8/2021

Kế hoạch chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tải về 
770/STTTT-TTBCXB 

19/7/2021

Về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm Tải về  
 28/TB-TTHĐ 30/6/2021 

Thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về

688/STTTT-TTBCXB

01/7/2021 Về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm Tải về

Thông tin báo chí Năm du lịch Quốc gia  2021, Hoa Lư - Ninh Bình

Tải về 
09/TB- TTHĐ  24/02/2020

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khoá XIV

Tải về 
36/TB-TTHĐ  11/12/2020 

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khoá XIV

 Tải về
23/10/2020 

Thông tin Kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

 Tải về
 92/KH-UBND  11/9/2020

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2015-2020

 Tải về
  01/KH-TBTT  18/8/2020 

Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V (2020-2025)

 Tải về
 162/KH-BTGTU  07/7/2020

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền. phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

 Tải về