SỞ Y TẾ

 
anh tin bai

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Số18 - Đường Kim Đồng - Phường Phúc Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871099 
                             (0229) 3874221                   

- Email: soyte@ninhbinh.gov.vn

Website: https://soyte.ninhbinh.gov.vn/I. BAN LÃNH ĐẠO

  • Giám đốc:  Phạm Thị Phương Hạnh
  
• Ngày sinh: 20/10/1976
  • Quê quán: xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Bác sĩ, CKII Quản lý Y tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.272.843
  • Email
hanhptp.yt@ninhbinh.gov.vn

  
  • Phó Giám đốc:  Ngô Ngọc Quang
  
• Ngày sinh: 26/9/1969
  • Quê quán: xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: CKI - Y tế công cộng
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.351.844
  • Emailquangnn.yt@ninhbinh.gov.vn
   

anh tin bai

  • Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hường
  
• Ngày sinh: 17/7/1971
  • Quê quán: Phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y tế công cộng
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0915.178.185
  • Email: huongattpnb@gmail.com

Đang chờ cập nhật

 II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 1. Văn phòng 5. Phòng Nghiệp vụ Dược
 2. Thanh tra  6. Phòng Kế hoạch - Tài chính
 3. Phòng Tổ chức - Cán bộ 7. Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược tư nhân 
 4. Phòng Nghiệp vụ Y  

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình
2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

IV. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC

 1. Trung tâm kiểm soát bệnh tật 15. Trung tâm Y tế huyện Nho Quan 
 2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh 16. Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn
 3. Bệnh viện Sản - Nhi 17. Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư
 4. Bệnh viên Y dược cổ truyền   18. Trung tâm Y tế Thành phố Ninh Bình 
 5. Bệnh viện  Mắt 19. Trung tâm Y tế Thành phố Tam Điệp
 6. Bệnh viện Tâm thần  20. Trung tâm Y tế huyện Yên Mô 
 7. Bệnh viện Phục hồi chức năng  21. Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh 
 8. Bệnh viện phổi  22. Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn 
 9. Bệnh viên Đa khoa huyện Nho Quan 23. Trung tâm Cấp cứu 115
10. Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn
11. Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm
12. Trung tâm Pháp y
13. Trung tâm Giám định Y khoa  
14. Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

V. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
File đính kèm: Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND

VI. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

 Đang chờ cập nhật