Lượt xem: 3518

SỞ XÂY DỰNG

 

Liên lạc:     
- Địa chỉ: 
Số 15 (Km số 2) - Đường Trần Hưng Đạo - Phường Đông Thành - TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình 
- Điện thoại/Fax: (0229) 3871638             

- Email: sxdung@ninhbinh.gov.vn

Website: https://soxaydung.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO


  • Giám đốc:  
  
• Ngày sinh: 

  • Quê quán: 
  • Trình độ chuyên môn: 
  • Trình độ lý luận chính trị: 
  • Điện thoại: 
  • Email:  

 
  • Phó Giám đốc:  Đinh Đức Hữu
  
• Ngày sinh: 
02/3/1980
  • Quê quán: Xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kiến trúc
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: (0229) 3.822.345
  • Email:  huudd.xd@ninhbinh.gov.vn

 
  • Phó Giám đốc:  Lê Việt Hưng
  
• Ngày sinh: 14/5/1975
  • Quê quán: Xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: (0229) 3.876.838
  • Email:  hunglv.xd@ninhbinh.gov.vn


  • Phó Giám đốc:  Chu Đức Long
  
• Ngày sinh: 02/6/1978
  • Quê quán: Xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Xây dựng
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: longcd.xd@ninhbinh.gov.vn 


 II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 1. Văn phòng  5. Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng
 2. Thanh tra   6. Phòng Quy hoạch - kiến trúc
 3. Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật  7.  Phòng Quản lý Nhà và thị trường bất động sản
 4. Phòng Quản lý Xây dựng  

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Chi cục giám định xây dựng
2. Viện Quy hoạch xây dựng Ninh Bình


IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
File đính kèm: Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND                    

V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

Xem chi tiết tại số 3441/TB-SXD

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH