Lượt xem: 3616
SỞ TƯ PHÁP

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Km 2 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3873975    

- Email: stphap@ninhbinh.gov.vn

Website: http://sotuphap.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO
  • Giám đốc Phạm Minh Thường
  • Sinh ngày: 20/9/1963
  
• Quê quán: Xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.383.253
  • Email: thuongpm.tp@ninhbinh.gov.vn  • Phó Giám đốc Thường trực Bùi Lam Sơn
  • Sinh ngày: 17/1/1970
  
• Quê quán: Xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0904.032.333
  • Email: sonbl.tp@ninhbinh.gov.vn  • Phó Giám đốc: Phạm Mạnh Hùng
  • Sinh ngày: 03/9/1974
  
• Quê quán: Xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.203.233
  • Email: hungpm.tp@ninhbinh.gov.vn


II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 1. Văn phòng  5. Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật
 2. Thanh tra   6. Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
 3. Phòng Hành chính tư pháp  7. Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính  và theo dõi thi hành pháp luật
 4. Phòng Bổ trợ tư pháp  

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Ninh Bình
- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Ninh Bình
- Phòng Công chứng số 1

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
File đính kèm: Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND
                    

V
. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại số 04/TB-STP

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH