Lượt xem: 3940
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Phạm Văn Nghị - Phố 4 - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3889237
                             (0229) 3889239

- Email: Sothongtintruyenthong@ninhbinh.gov.vn
               Soninhbinh@mic.gov.vn

Website: https://tttt.ninhbinh.gov.vn           


 
I. BAN LÃNH ĐẠO  • Giám đốc Đoàn Thanh Hải
  • Sinh ngày: 14/11/1972
  
• Quê quán: Xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: haidt.stttt@ninhbinh.gov.vn 
  
• Điện thoại: 02293.513.323
   
  
  • Phó Giám đốc: Trần Thị Thảo
  • Sinh ngày: 16/5/1971
  
• Quê quán: Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Báo chí
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: thaott.stttt@ninhbinh.gov.vn
  
 Điện thoại: 02293.513.305 
   
  • Phó Giám đốc: Tạ Quang Phương
  • Sinh ngày: 05/5/1976
  • Quê quán: Xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Địa lý KT-XH
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: phuongtq.stttt@ninhbinh.gov.vn
  • Điện thoại: 0903.207.363
   
 anh tin bai   • Phó Giám đốc: Đặng Tùng Anh
  • Sinh ngày: 28/9/1984
  • Quê quán: Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Hệ thống thông tin
  • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
  • Email: tunganhhd.stttt@ninhbinh.gov.vn
  • Điện thoại: 0919.316.869


II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Văn phòng   4. Phòng Bưu chính - Viễn thông
2. Thanh tra  5. Phòng Công nghệ thông tin
3. Phòng Kế hoạch- Tài chính  6. Phòng Thông tin báo chí - xuất bản


III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
File đính kèm: số 11/2023/QĐ-UBND
                       
V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

Xem chi tiết tại  số 24/TB-STTTT 

Đang cập nhật

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH