Lượt xem: 3544

SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Phố 4 - Đường Lê Hồng Phong - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871174
                             (0229) 3875824           

- Email: snnninhbinh@gmail.com

Website: https://sonongnghiep.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

  • Giám đốc:  Vũ Nam Tiến
  
• Ngày sinh: 16/9/1963
  • Quê quán: Thiệu Hưng, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ MBA
  • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
  • Điện thoại: 0912.157.142
  • Email: tienvn.snn@ninhbinh.gov.vn
   

  • Phó Giám đốc thường trực: Nguyễn Thanh Bình
  • Sinh năm: 06/02/1978
  • Quê quán: Xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật Thủy lợi
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0913.005.578
  • Email: binhnt6278@gmail.com

   
    • Phó Giám đốc: Trần Văn Bách  
  • Sinh năm: 1980
  • Quê quán: Xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0915.666.706
  
   
  • Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Lan Anh
  • Sinh năm: 1972
  • Quê quán: Xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.188.911
   

  • Phó Giám đốc: Đinh Văn Khiêm
  • Sinh năm: 16/6/1981
  • Quê quán: Khánh Hải- Yên Khánh- Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0904537268
  • Email: khiemdv.snn@ninhbinh.gov.vn

Dữ liệu đang cập nhật

 II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 1. Văn phòng  4. Phòng Kế hoạch - Tài chính 
 2. Thanh tra   5. Phòng Quản lý xây dựng công trình
 3. Phòng Tổ chức - Cán bộ  6. Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp 

 III. CÁC CHI CỤC THUỘC SỞ
 1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật   5. Chi cục Thủy sản
 2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y  6. Chi cục Phát triển nông thôn 
 3. Chi cục Kiểm lâm  7. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
 4. Chi cục Thủy lợi  

IV. CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ
 1. Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư
 2. Trung tâm Giống thủy sản
 3. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

V. CÁC ĐƠN VỊ ĐẶC THÙ TRỰC THUỘC 
 1. Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao và Xúc tiến thương mại nông nghiệp
 2. Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình

VI. CÁC TỔ CHỨC KHÁC
 1. Trung tâm Tư vấn xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 2. Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh

VII. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
File đính kèm: Quyết định số 58/2023/QĐ-UBND

VIII. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

Xem chi tiết tại 251/TB-SNN
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH