Lượt xem: 3816
SỞ NỘI VỤ

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Km số 2 - đường Trần Hưng Đạo - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871155

- Email: snv@ninhbinh.gov.vn

Website: https://sonoivu.ninhbinh.gov.vn/I. BAN LÃNH ĐẠO

  • Giám đốc: Đinh Công Toản
  • Sinh ngày: 06/01/1969
  
• Quê quán: Xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: toandc.snv@ninhbinh.gov.vn
 


 
  • Phó Giám đốc Thường trựcVũ Tiến Tuấn
  • Sinh ngày: 10/9/1966
  
• Quê quán: Xã Nga An, Nga Sơn, Thanh Hóa
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: tuanvt.snv@ninhbinh.gov.vn
  
 Điện thoại: 0912.129.768  
   

  • Phó Giám đốc: Phạm Thị Bình
  • Ngày sinh: 02/02/1982
  • Quê quán: xã Khánh Thuỷ, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Quản lý công
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 096.123.88.99
  • Email: binhpt.snv@ninhbinh.gov.vn

 Đang cập nhật

 II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Văn phòng   4. Phòng Công chức viên chức
2. Thanh tra  5. Phòng Cải cách hành chính
3. Phòng Tổ chức bộ máy  6. Phòng Xây dựng chính quyền

III. CÁC BAN CHI CỤC TRỰC THUỘC
1. Ban thi đua khen thưởng
2. Ban Tôn giáo
3. Trung tâm lưu trữ lịch sử


IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

File đính kèm: số 68/TB-SNV
                     

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH