Lượt xem: 3392

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


 

  Liên lạc:

- Địa chỉ:  Số 2, đường Phạm Hồng Thái, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871067             

- Email: solaodongtbxh@ninhbinh.gov.vn

Website: http://sldtbxh.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

  • Giám đốc:  Lâm Xuân Phương
  
• Ngày sinh: 15/01/1964
  • Quê quán: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
  • Điện thoại: 0229.3896.966
  • Email: phuonglx.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn
   
  
  • Phó Giám đốc Thường trực:  Nguyễn Hữu Tuyến
  
• Ngày sinh: 19/12/1967
  • Quê quán: Xã Sơn Thành, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  • Điện thoại: 0229.3899.069
  • Email: tuyennh.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn
   
  
  • Phó Giám đốc:  Lê Thị Lựu
  
• Ngày sinh: 10/12/1977
  • Quê quán: Xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0229.3899.828
  • Email: luult.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn
   
    • Phó Giám đốc:  Dương Viết Yên
  
• Ngày sinh: 15/8/1966
  • Quê quán: Xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Văn hoá
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0229.3899.736
  • Email: yendv.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn

Đang cập nhật

 II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 1. Văn phòng 5. Phòng Bảo trợ xã hội
 2. Thanh tra  6. Phòng Người có công
 3. Phòng Kế hoạch - Tài chính 7. Trẻ em và phòng chống tệ nạn Xã hội
 4. Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp  

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC 

1.Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội 5.Trung tâm Dịch vụ việc làm
2.Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan 6. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp
3.Trung tâm Điều dưỡng  Người có công 7.Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch
4.Trung tâm Phục hồi chức năng Tâm thần 8.Cơ sở cai nghiện ma túy 

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
File đính kèm: Quyết định số 25/2022QĐ-UBND

V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại số 974/TB-LĐTBXH

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH