Lượt xem: 3565
 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 23 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại: (0229) 3871157           

- Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
                vanphongkhcnnb@gmail.com

Website: https://sokhcn.ninhbinh.gov.vn/
I. BAN LÃNH ĐẠO  • Giám đốc Nguyễn Toàn Thắng
  • Sinh ngày: 07/5/1975
  
• Quê quán: Xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kỹ thuật điện tử, Cử nhân Tiếng Anh 
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: thangnt.khcn@ninhbinh.gov.vn
  
• Điện thoại: 0913.370.070

  • Phó Giám đốcHoàng Trọng Lễ
  • Sinh ngày: 10/02/1978
  • Quê quán: Xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ trồng trọt
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: leht.khcn@ninhbinh.gov.vn
  • Điện thoại: 0912.617.380
    • Phó Giám đốc: Nguyễn Toàn Thắng
  • Sinh ngày: 30/4/1977
  • Quê quán: Phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: thangnt.khcn@ninhbinh.gov.vn
  • Điện thoại: 02293.871 157

Dữ liệu đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Văn phòng Sở
2. Thanh tra Sở
3. Phòng Khoa học
4. Phòng Công nghệ - Chuyên ngành

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lương

2. Trung tâm Ứng dụng, Thông tin Khoa học - Công nghệ và Đo lường thử nghiệm.

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
File đính kèm: Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND
                       
V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO

Xem chi tiết tại số 46/TB-SKHCN

Đang cập nhật


  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH