Lượt xem: 4054
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 8 - Đường Lê Hồng Phong - Phường Vân Giang - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871156
                             (0229) 3873381

- Email:skhdt@ninhbinh.gov.vn

Website: http://dpi.ninhbinh.gov.vn

                     


I. BAN LÃNH ĐẠO


 
 • Giám đốc:  Đinh Thị Thúy Ngần
 • Sinh ngày: 01/6/1968 
 • Quê quán: Xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
 • Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ Kinh tế

 • Email: ngandtt.khdt@ninhbinh.gov.vn

  • Phó Giám đốc: Bùi Minh Đức
  • Sinh ngày: 28/6/1976
  • Quê quán: Xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Điện thoại: 0904.035.868
  • Email: ducbm.khdt@ninhbinh.gov.vn


  • Phó Giám đốc: Đỗ Văn Phong
  • Sinh ngày: 19/8/1966
  • Quê quán: Xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Điện thoại: (0229) 3871263
  • Email: phongdv.khdt@ninhbinh.gov.vn


    • Phó Giám đốc: Tạ Hoàng Hùng
  • Sinh ngày: 1985
  • Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Điện thoại: 0914.630.688
  • Email: hungth.khdt@ninhbinh.gov.vn
 

Đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  6. Văn phòng
2. Phòng Kinh tế ngành 7. Thanh tra 
3. Phòng Khoa giáo, Văn xã   
4. Phòng Thẩm định và Giám sát                                                                                                                 
5. Phòng Đăng ký kinh doanh


III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Xem chi tiết tại  số 10/2023/QĐ-UBND

V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO

Xem chi tiết tại số 99/TB-KHĐT

Đang cập nhật

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH