Lượt xem: 3647

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


 

  Liên lạc:

- Địa chỉ:   Số 40 - Đường Lê Đại Hành 
Phường Thanh Bình - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871129                    

- Email: sgtvt@ninhbinh.gov.vn

Website: https://sogiaothong.ninhbinh.gov.vn
I. BAN LÃNH ĐẠO

  • Giám đốc:  Lê Trọng Thành
  
• Ngày sinh: 16/11/1963
  • Quê quán: Xã An Ninh, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí NN; Kỹ sư thông tin tín hiệu đường sắt; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Tiến sĩ
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0913.529.872
  • Emailthanhlt.gtvt@ninhbinh.gov.vn
   

  • Phó Giám đốc:  Nguyễn Văn Hanh
  
• Ngày sinh: 03/9/1969
  • Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.932.073
  • Emailhanhnv.gtvt@ninhbinh.gov.vn
   
  • Phó Giám đốc:  Nguyễn Quang Minh
  
• Ngày sinh: 13/6/1979
  • Quê quán: Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại:  0912.311.656
  • Email: quangminh79nb@gmail.com
   
anh tin bai
  • Phó Giám đốc:  Tô Xuân Trường
  
• Ngày sinh: 07/02/1980
  • Quê quán: Xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu trường; Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Cử nhân Kế toán 
  • Trình độ lý luận chính trị:Cao cấp
  • Điện thoại: 0916.109.979
  • Email: totruong.gtvtnb@gmail.com
   

Đang chờ cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 1. Văn phòng  5. Phòng Kết cấu hạ tầng
 2. Thanh tra  Giao thông  6. Phòng Quản lý xây dựng
 3. Phòng Kế hoạch -Tài chính  7. Cảng vụ đường thuỷ nội địa 
 4. Phòng  Vận tải

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC
 1. Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ  4.Trạm Kiểm tra tải trọng và Đăng kiểm thuỷ
 2. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 35-02D  5. Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế
 3. Xí nghiệp Bến xe khách Ninh Bình  

 IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

File đính kèm: Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND

V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại số 07/TB-SGTVT

Đang cập nhật

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH