Lượt xem: 3590

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


 

  Liên lạc:

- Địa chỉ:   Số 40 - Đường Lê Đại Hành 
Phường Thanh Bình - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871129                    

- Email: sgtvt@ninhbinh.gov.vn

Website: https://sogiaothong.ninhbinh.gov.vn
I. BAN LÃNH ĐẠO

  • Giám đốc:  Lê Trọng Thành
  
• Ngày sinh: 16/11/1963
  • Quê quán: Xã An Ninh, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí NN, kỹ sư thông tin tín hiệu đường sắt; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Tiến sĩ
 
• Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0913.529.872

  • Emailthanhlt.gtvt@ninhbinh.gov.vn
   

  • Phó Giám đốc:  Nguyễn Văn Hanh
  
• Ngày sinh: 03/9/1969
  • Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ kinh tế
  
• Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.932.073

  • Emailhanhnv.gtvt@ninhbinh.gov.vn
   
  • Phó Giám đốc:  Nguyễn Quang Minh
  
• Ngày sinh: 13/6/1979
  • Quê quán: Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại:  0912.311.656
  • Email: quangminh79nb@gmail.com

Đang chờ cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 1. Văn phòng  4. Phòng  Vận tải
 2. Thanh tra  Giao thông  5. Phòng Kết cấu hạ tầng
 3. Phòng Kế hoạch -Tài chính  6. Phòng Quản lý xây dựng
 7. Cảng vụ đường thuỷ nội địa  

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC
 1. Trung tâm sát hạch lái xe đường bộ  4.Trạm Kiểm tra tải trọng và Đăng kiểm thuỷ
 2. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 35-02D  5. Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế
 3. Xí nghiệp bến xe khách Ninh Bình  

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
File đính kèm: Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND

V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại file đính kèm

Đang chờ cập nhật

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH