Lượt xem: 4215

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 742- Đường Trần Hưng Đạo - Phường Tân Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871089
                             (0229) 3896573

- Email: vanphong.soninhbinh@moet.edu.vn

Website: https://ninhbinh.edu.vnI. BAN LÃNH ĐẠO


  • Giám đốc Phan Thành Công
  • Sinh ngày:  27/11/1978
  
• Quê quán: Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Vật lý
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0945.685.796
 
 • Email:  congpt.sgddt@ninhbinh.gov.vn


 
 
  • Phó Giám đốc Bùi Thị Khuyên
  • Sinh ngày: 24/11/1968
  
• Quê quán: Xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0918.766.018
  
• Email: btkhuyen@ninhbinh.edu.vn

    

  • Phó Giám đốc:  Đinh Văn Khâm
  • Sinh ngày: 27/10/1977
  • Quê quán: Xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.455.880
  • Email: khamdv@gmail.com

  • Phó Giám đốc:  Đinh Quốc Trường
  • Sinh ngày: 03/10/1973
  • Quê quán: xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0906289606
  • Email: truongdq@ninhbinh.gov.vn

Đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Văn phòng  6. Phòng Giáo dục mầm non
2. Thanh tra  7. Phòng Giáo dục tiểu học 
3. Phòng Tổ chức cán bộ  8. Phòng Giáo dục trung học 
4. Phòng Kế hoạch - Tài chính   9. Phòng Giáo dục thường xuyên 
5. Phòng Chính trị, tư tưởng 10. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 


III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Các trường THPT công lập
2. Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ tỉnh
3. Trung tâm GDTX tỉnh

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
File đính kèm: Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND

V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

Đang chờ cập nhật

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH