Lượt xem: 3663
SỞ DU LỊCH
 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 6 - Đường Tràng An - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871263 

- Email: sodulich@gmail.com

Website: http://sodulich.ninhbinh.gov.vn

                     


I. BAN LÃNH ĐẠO

   Giám đốc:  Bùi Văn Mạnh
   
• Ngày sinh: 26/9/1976
   • Quê quán: Xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
   • Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ chuyên ngành du lịch, Cử nhân Tiếng Anh
   • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
   • Điện thoại: 0988.897.510
   • Emailmanhbv.dl@ninhbinh.gov.vn

  • Phó Giám đốc Thường trực:  Phạm Duy Phong
  
• Ngày sinh: 12/12/1975
  • Quê quán: Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Du lịch, Cử nhân Du lịch
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0915.532.565
  • Email: phongpd.dl@ninhbinh.gov.vn

  • Phó Giám đốc: Nguyễn Cao Tấn
  • Sinh ngày: 02/2/1975
  • Quê quán: Xã Trường Yên, huyện  Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sử học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: tannc.dl@ninhbinh.gov.vn
 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 1. Văn phòng  4. Phòng Thông tin du lịch
 2. Thanh tra   5. Phòng Quy hoạch và phát triển tài nguyên Du lịch
 3. Phòng Quản lý Du lịch  


III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch
2. Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
File đính kèm: Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND

V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại
 số 984/TB-SDL

Đang cập nhật

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH