Lượt xem: 3674

SỞ CÔNG THƯƠNG


 

  Liên lạc: 

- Địa chỉ: Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3881954
                             (0229) 3871048

- Email: congthuongnb@gmail.com
             socongthuong@ninhbinh.gov.vn

Website: https://congthuong.ninhbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO


 
  • Giám đốc: Dương Đức Đằng
  • Ngày sinh: 20/3/1973
  • Quê quán: Xã Khánh Thinh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0913.292.506
  • Email:
   

  
  • Phó Giám đốc Thường trựcNgô Minh Kim
  • Sinh ngày: 27/9/1964
  
• Quê quán: Xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.518.500
  • Email: kimnm.ct@ninhbinh.gov.vn
   
    • Phó Giám đốc: Bùi Quang Hưng
  • Sinh ngày: 09/11/1969
  • Quê quán: Thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0983.270.089
  • Email: hungbq.ct@ninhbinh.gov.vn

Đang chờ cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 1. Văn phòng  5. Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường
 2. Thanh tra  6. Phòng Quản lý thương mại
 3. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp  7. Phòng Quản lý công nghiệp
 4. Phòng Quản lý năng lượng  8. Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Trung tâm Khuyến công  Xúc tiến Thương mại và Phát triển cụm công nghiệp

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
File đính kèm: Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND                     

V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

Xem chi tiết tại số 114/TB-SCT

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH