Lượt xem: 4452
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 Chi nhánh tỉnh

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ:  1104 Trần Hưng Đạo - Phường Phúc Thành  TP. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871862
                             (0229) 3885941I. BAN LÃNH ĐẠO

  • Giám đốc:  Nguyễn Minh Khôi
  
• Ngày sinh: 22/5/1964
  • Quê quán: Xã Yên Mạc, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành tài chính, tín dụng
  • Trình độ lý luận chính trị: 
Cao cấp
  • Điện thoại: 02293.871.868

  • Email: khoi.nguyenminh@sbv.gov.vn

  
  • Phó Giám đốc:  Nguyễn Văn Khiết
  
• Ngày sinh: 20/10/1977
  • Quê quán: Thượng Hòa, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  • Điện thoại: 0904.773.222
  • Email: khiet.nguyenvan@sbv.gov.vn
   
  • Phó Giám đốc:  NguyễnSỹ Tỉnh
  
• Ngày sinh:27/7/1972
  • Quê quán:
  • Trình độ chuyên môn:
  • Trình độ lý luận chính trị: 
  • Điện thoại:
  • Email:


II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 1. Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ  3. Thanh tra, giám sát ngân hàng
 2. Phòng Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính   4. Phòng Kế toán - Thanh toán

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Xem chi tiết tại file đính kèm

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại file đính kèm

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH