Lượt xem: 3628
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
 TỈNH NINH BÌNH

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Phố Kỳ Lân - Phường Tân Thành -TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3886985
- Mail: ninhbinhlhh2009@gmail.com


I. BAN LÃNH ĐẠO


  • Chủ tịch: 
  • Ngày sinh:  
  • Quê quán: 

   Trình độ chuyên môn: 
  • Trình độ lý luận chính trị

   • Điện thoại: 

  
   

  • Phó Chủ tịch : Nguyễn Tử Tiến Lợi
  • Ngày sinh: 06/12/1981
  • Quê quán: Xã Ninh Nhất, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

  
 Trình độ chuyên môn: Kĩ sư Công nghệ thông tin, Thạc sĩ Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.896.398

  

Dữ liệu đang cập nhật

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại file đính kèm

Dữ liệu đang chờ cập nhật

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH