Lượt xem: 3691

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH 

 

Liên lạc:

Địa chỉ: Km 2 - Đường Trần Hưng Đạo - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại/Fax: (0229) 3871170

Email: webcongdoannb@gmail.com

Website: www.congdoanninhbinh.org.vn

I. BAN LÃNH ĐẠO • Chủ tịchDương Đức Khanh
  • Sinh ngày: 06/6/1971
  • Quê quán: Xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: 
  • Trình độ lý luận chính trị
  • Điện thoại: 0913.292.502
  
• Emailduongduckhanhnb@gmail.com
   
  
  • Phó Chủ tịchPhan Duy Linh
  • Sinh ngày: 15/5/1964
  • Quê quán: Xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
  • Trình độ chuyên môn: 
  • Trình độ lý luận chính trị
  • Điện thoại: 0988.069.299
  
• Email: hoaduylinh@gmail.com

  
  • Phó Chủ tịchTrần Kim Long
  • Sinh ngày: 21/01/1968
  • Quê quán: Xã Yên Phú, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: 
  • Trình độ lý luận chính trị
  • Điện thoại: 0915.006.545
  
• Email: longcdnb@gmail.com

Dữ liệu đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
1. Văn phòng 4. Ban Tổ chức
2. Ban Chính sách - Pháp Luật 5. Ủy ban kiểm tra
3. Ban Tuyên giáo nữ công 6. Ban Tài chính

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. Liên đoàn Lao động Thành phố Ninh Bình 8. Liên đoàn Lao động huyện Nho Quan
2. Liên đoàn Lao động Thành phố Tam Điệp 9. Công đoàn ngành Giáo dục
3. Liên đoàn Lao động huyện Kim Sơn 10. Công đoàn ngành Y tế
4. Liên đoàn Lao động huyện Yên Khánh  11. Công đoàn ngành Nông nghiệp
5. Liên đoàn Lao động huyện Yên Mô 12. Công đoàn Viên chức 
6. Liên đoàn Lao động huyện Hoa Lư 13. Công đoàn các khu công nghiệp 
7. Liên đoàn Lao động huyện Gia Viễn  14. Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Du lịch công đoàn Ninh Bình

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chức năng:

Là cơ quan tham mưu giúp Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, của công đoàn cấp trên và chức năng của tổ chức Công đoàn.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết của công đoàn cấp trên; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ của Công đoàn, đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động (sau đây gọi chung là người lao động); Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh; đề xuất với BCH, BTV Liên đoàn Lao động tỉnh về chủ trương, kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

- Giúp Ban Thường vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương công tác đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh thông qua. Chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thuộc chuyên đề theo yêu cầu của Ban Thường vụ. Đề nghị khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích.

 - Hướng dẫn công đoàn cấp dưới về nghiệp vụ công tác công đoàn và theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh.

V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
 
Dữ liệu đang  cập nhật

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH