HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

 
 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 05- Đường Trần Hưng Đạo - Phường Đông Thành -TP Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871941

- Email: vanphonghoipn.nb@gmail.com

Website: hoiphununinhbinh.org.vnI. BAN LÃNH ĐẠO


 
  • Chủ tịch: Đào Thị Hòa
  • Ngày sinh: 26/10/1976
  • Quê quán: Xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  • Điện thoại: 0919.792.176
  • Email: hoadaotpnb@gmail.com


  
  • Phó Chủ tịch Thường trực: Lại Thị Thanh Tâm
  • Ngày sinh: 03/3/1970
  • Quê quán: Xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
  
 Trình độ chuyên môn: Đại học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  • Điện thoại: 0982.630.797
  • Email: tamlaipnnb@gmail.com

  

  
  • Phó Chủ tịch:  Vũ Thị Hà
  • Ngày sinh: 10/3/1976
  • Quê quán: Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  • Điện thoại: 0915.640.001
  • Email: havungocminh@gmail.com


II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng  6. Trung tâm tư vấn pháp luật
 2. Ban Xây dựng tổ chức hội  7. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển
 3. Ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật  8. Quỹ Quay vòng hỗ trợ phụ nữ
 4. Ban Gia đình xã hội - Kinh tế
 5. Trung tâm giới thiệu việc làm

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Xem chi tiết tại
file đính kèm

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại file đính kèm