HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ:   Phố Kỳ Lân - Phường Tân Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại: (0229) 3871 196I. BAN LÃNH ĐẠO


    • Chủ tịch: Đại tá Lương Văn Tuấn
  • Năm sinh: 1954
   
anh tin bai

  • Phó Chủ tịch: Lê Đình Cược
  • Năm sinh: 1961
  
   
anh tin bai

  • Phó Chủ tịch: Đoàn Quang Phú
  • Năm sinh: 1960

Đang cập nhật

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Văn phòng

4. Ban Tuyên giáo

2. Ban Thường trực Hội CCB tỉnh

5. Ban Kinh tế

3. Ban Tổ chức -  Chính sách