Lượt xem: 5466
CỤC THUẾ TỈNH

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ:  Số 215 - Đường Đinh Tiên Hoàng - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3873093
                             (0229) 3873093

Website: ninhbinh.gdt.gov.vn
- Email: Pttruyen.nbi@gdt.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO  • Cục trưởng Đinh Nam Thắng
  • Sinh ngày: 28/10/1975
  
• Quê quán: Gia Tường – Nho Quan – Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: Dnthang.nbi@gdt.gov.vn
 
• Điện thoại: 0913.461.816

 
  • Phó Cục trưởng: Hà Văn Hiếu  
  • Sinh ngày: 09/4/1965
  
• Quê quán: Xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học Chính quy
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: hvhieu.nbi@gdt.gov.vn
 
• Điện thoại: 0904.691.080

 
  • Phó Cục trưởng: Nguyễn Văn Phương 
  • Sinh ngày: 11/3/1964
  
• Quê quán: Ninh Giang – Hoa Lư – Ninh Bình 
  • Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: Nvphuong.nbi@gdt.gov.vn
  
• Điện thoại: 0912.222.780
  
  • Phó Cục trưởng: Đỗ Văn Hải 
  • Sinh ngày: 26/6/1964
  
• Quê quán: Ninh Khang – Hoa Lư – Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: Dvhai.nbi@gdt.gov.vn
 
• Điện thoại: 0904.032.579

 Dữ liệu đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ 8. Phòng Quản lý thuế TNCN
2. Phòng Kê khai & KTT  9. Phòng Kiểm tra Nội bộ 
3. Phòng Quản lý nợ & CCN 10. Phòng Tin học 
4. Phòng Kiểm tra thuế số 1  11. Phòng Tổ chức cán bộ 
5. Phòng Kiểm tra thuế số 2 12. Phòng Hành chính QTTV-ÂC
6. Phòng Thanh tra Thuế  13. Phòng Quản lý các khoản thu từ đất 
7. Phòng Tổng hợp NVDT 

III. CÁC CHI CỤC

1. Chi cục thuế thành phố Ninh Bình 5. Chi cục thuế huyện Nho Quan
2. Chi cục thuế thành phố Tam Điệp 6. Chi cục thuế huyện Yên Mô
3. Chi cục thuế huyện Gia Viễn 7. Chi cục thuế huyện Kim Sơn
4. Chi cục thuế huyện Hoa Lư 8. Chi cục thuế huyện Yên Khánh

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Xem chi tiết tại file đính kèm

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  LÃNH ĐẠO CỤC

Xem chi tiết tại file đính kèm
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH