Lượt xem: 2835
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ:Khu đô thị Xuân Thành, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: 02293.873468

Website: ninhbinh.dms.gov.vn
- Email: ninhbinh.vanthu@dms.gov.vn

 I. BAN LÃNH ĐẠO


 Cục trưởng: Phan Thế Anh

- Sinh ngày: 23/4/1974

- Quê quán: Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

- Số ĐT: 0903.424.508

- Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ: anhpt4@dms.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 
  Phó Cục trưởng: Bùi Văn Điền

- Sinh ngày: 27/5/1971

- Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

- Số ĐT: 0913.397.322

- Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ: dienbv@dms.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

 
  Phó Cục trưởng: Đặng Văn Hoan

- Sinh ngày: 09/5/1969

- Quê quán: Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

- Số ĐT: 0936.868.569

- Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ: hoandv@dms.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

   
 Phó Cục trưởng:  Vũ Đức Hạnh

- Sinh ngày: 08/4/1974

- Quê quán: Xã Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

- Số ĐT: 0912.455.815

- Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ: hanhvd@dms.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Dữ liệu đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

2. Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

3. Phòng Thanh tra - Pháp chế

III. CÁC ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

1. Đội QLTT Cơ động 3. Đội QLTT địa bàn TP Ninh Bình - Gia Viễn - Hoa Lư
2. Đội QLTT địa bàn Nho Quan -Tam Điệp 6. Đội QLTT địa bàn Kim Sơn - Yên Khánh - Yên Mô

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Xem chi tiết tại file đính kèm

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH