Lượt xem: 3034
BƯU ĐIỆN TỈNH

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo - Phường Phúc Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3973650
- Email: ninhbinh@vnpost.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

 • Giám đốcNguyễn Hữu Khánh
  • Sinh ngày: 20/12/1969
  • Quê quán: Xã Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0947.175.888
 
 • Email: khanhnh.bdnb@vnpost.vn


 
  • Phó Giám đốcPhạm Ngọc Anh
  • Sinh ngày: 15/02/1976
  • Quê quán: Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
  • Trình độ lý luận chính trị: Đang học lớp Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.987.979
  
• Email: anhpn.bdnb@vnpost

    


II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Tổ chức Hành chính
2. Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ
3. Phòng Kế hoạch Kinh doanh
4. Phòng Kế toán Thống kê Tài chính


III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Bưu điện Thành phố Ninh Bình 6. Bưu điện huyện Yên Mô
2. Bưu điện huyện Hoa Lư 7. Bưu điện huyện Kim Sơn 
3. Bưu điện huyện Gia Viễn 8. Bưu điện huyện Yên Khánh
4. Bưu điện huyện Nho Quan 9. Trung tâm Khai thác Vận chuyển thành phố Ninh Bình
5. Bưu điện Thành phố Tam Điệp   

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

Bưu điện tỉnh Ninh Bình là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng trên địa bàn tỉnh; Cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích; Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của Tổng công ty và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Kinh doanh các dịch vụ bưu chính chuyển phát, phát hành báo chí, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông; Tổ chức kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật và được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho phép; đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ Quốc phòng An ninh, ngoại giao, các nhu cầu thông tin liên lạc khẩn cấp.

V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

Xem chi tiết tại file đính kèm

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH