BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH
 
 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: đường Trần Nhân Tông, Phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình.

- Điện thoại/Fax: 02293.893140
- Email:
I. BAN LÃNH ĐẠO• Chỉ huy trưởng: Thượng tá Lê Hà An
• Sinh ngày: 01/10/1974
• Quê quán: Gia Phong, Gia Viễn, Ninh Bình
• Trình độ chuyên môn: Đại học
• Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp


• Chính ủy: Thượng tá Đỗ Vĩnh Thăng
• Sinh ngày: 19/7/1977
• Quê quán: Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình
• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
• Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp


• Phó Chỉ huy trưởng: Thượng tá Trần Văn Kha
• Sinh ngày:15/02/1973
• Quê quán:Tân Tiến, Hưng Hà, Thái Bình
• Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ
• Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp