BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH NINH BÌNH KHÓA XV


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lê Thu Hà

Trưởng Ban

2

Trần Thị Thùy Dương

Phó Trưởng ban

3

Đào Thị Hoà

Ủy viên

4

Đinh Hồng Thái

Ủy viên

5

Trịnh Như Lâm

Ủy viên

6

Nguyễn Văn Cường

Ủy viên

          7

Phạm Thị Huyền

Ủy viên