Lượt xem: 2909
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
 

  Liên lạc:

Địa chỉ:   Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại/Fax: (0229) 3874654I. BAN LÃNH ĐẠO
anh tin bai

  • Trưởng Ban: Bùi Mai Hoa
  • Sinh ngày: 20/9/1969
  • Quê quán: Xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Chính trị
  • Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.211.289
  • Email: buimaihoa@TUNinhBinh
 
anh tin bai

  • Phó Trưởng Ban: Lê Mạnh Hùng
  • Sinh ngày: 08/2/1977
  • Quê quán: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
  • Trình độ lý luận: Cao cấp
  • Điện thoại: 0913.730.890
  • Email: lemanhhung@TUNinhBinh
 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Phòng Thông tin  - Tổng hợp

2. Phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng

3. Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản

4. Phòng Khoa giáo

5. Bộ phận chuyên trách Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Xem chi tiết tại file đính kèm

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại file đính kèm

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH