Lượt xem: 2973
BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY
 

  Liên lạc:

     Địa chỉ:   Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại/Fax: (0229) 3871149I. BAN LÃNH ĐẠO

   
  
  • Trưởng Ban: Tô Văn Từ
  • Sinh ngày: 15/8/1966
  
• Quê quán: Xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh,  tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0913.292.208
  • Email: tovantu@TUNinhBinh
   


  • Phó Trưởng Ban Thường trực: Đinh Thị Phượng
  • Sinh ngày: 1980
  • Quê quán: Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Xã hội học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0852.856.333
  • Email: dinhthiphuong@TUNinhBinh
   
    • Phó Trưởng Ban:  Nguyễn Quốc Toản
  • Sinh ngày: 20/12/1977
  • Quê quán: Xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Xã hội
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0229.3899698
  • Email: nguyenquoctoan@TUNinhBinh
   
  • Phó Trưởng Ban:  Đinh Văn Bình
  • Sinh ngày: 03/3/1972
  • Quê quán: Xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế quốc dân
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0915048231
  • Email: dinhvanbinh@TUNinhBinh
   

Dữ liệu đang cập nhật

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Phòng Tổ chức - cán bộ 

 2. Phòng Tổ chức đảng - đảng viên

3. Phòng Đào tạo và Chính sách cán bộ

4. Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ -Tổng hợp

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Xem chi tiết tại file đính kèm

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Dữ liệu đang chờ cập nhật

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH