Lượt xem: 3187
 BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH
 

  Liên lạc:

- Địa chỉ:   Số 201 - Đường Lê Hồng Phong - Phường Vân Giang - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3876129

- Email: ninhbinh.bqlkcn@gmail.com
- Website: https://izaninhbinh.gov.vn/I. BAN LÃNH ĐẠO 
   • Trưởng ban: Bùi Duy Quang
   • Ngày sinh: 01/01/1971
   • Quê quán: Xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
   • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện trường Đại học Bách Khoa
   • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
   • Số điện thoại: 0913.579.011
   • Email: quangbd.hl@ninhbinh.gov.vn


  • Phó Trưởng Ban Trần Đức Cường
  • Ngày sinh: 09/12/1980
  • Quê quán: Gia Vượng, Gia Viễn, Ninh Bình
  
• Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí máy chính xác
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  • Điện thoại: 
0982.791.147
  
• Email:  Cuong.tdbql@gmail.com


              
  • Phó Trưởng Ban Trần Mạnh Hiển
  • Ngày sinh: 01/5/1972
  • Quê quán: Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình
  
• Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  • Điện thoại: 
0913.292.391
  
• Email:  Vp5hien@gmail.com
 
   • Phó Trưởng Ban:  Đinh Thị Thanh Bình
  • Ngày sinh: 25/10/1982
  • Quê quán: Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, Cử nhân Ngoại ngữ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0983.809.828
  • Email: binhdtt@ninhbinh.gov.vn
   

II. CÁC PHÒNG BAN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 1. Văn phòng 5. Phòng Quản lý doanh nghiệp 
 2. Phòng Quản lý Đầu tư 6. Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường 
 3. Phòng Quản lý Quy hoạch và xây dựng 7. Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp 
 4. Phòng Kế hoạch Tổng hợp  


III. CHỨC NĂNG

Xem chi tiết tại Quyết định 57/2023/QĐ-UBND

 IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO BAN

Xem chi tiết tại số 03/TB-BQL

Đang cập nhật

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH