BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP


 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 161, Nguyễn Huệ, Phường Nam Bình, TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3891416

- Email: bqldadandungvacongnghiepnb@gmail.comI. BAN LÃNH ĐẠO

    • Giám đốc 
  • Sinh ngày:
  
• Quê quán:
  • Trình độ chuyên môn:
  • Trình độ lý luận chính trị:
  • Điện thoại:
  • Email:


 
  • Phó Giám đốcVũ Quang Trung
  • Sinh ngày: 07/02/1980
  
• Quê quán: Ninh Sơn, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng dân dụng công nghiệp
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0946.605.700
  • Email: trungxdnb@gmail.com


 
  • Phó Giám đốc:  Tống Đức Long
  • Sinh ngày: 12/5/1977
  • Quê quán: Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0913.068.737
  • Email: longmaika@gmail.com

 
  • Phó Giám đốc:  Nguyễn Hoàng Anh
  • Sinh ngày: 18/9/1977
  • Quê quán: Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0914.283.258
  • Email: hoanganh.da77@gmail.com


II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 1. Phòng Tổ chức hành chính  4. Phòng Kỹ thuật
 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính  5. Phòng Quản lý thi công
 3. Phòng Dự án

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Xem chi tiết tại file đính kèm
                    
IV
. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại file đính kèm

Dữ liệu đang cập nhật