Lượt xem: 4052

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH

 

  Liên lạc: 

- Địa chỉ: 
Xã Ninh Nhất -TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3592888
                                 (0229)3862888


I. BAN LÃNH ĐẠO

    • Giám đốc:  Phạm Quốc Chính
  
• Ngày sinh: 01/3/1975
  • Quê quán: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: ppmuninhbinh@gmail.com
   


  • Phó Giám đốc Trần Đức Trường
  • Sinh ngày: 11/11/1964
  
• Quê quán: Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: ppmuninhbinh@gmail.com
  
• Điện thoại: 0912.566.217
   
    • Phó Giám đốc :  Đặng Hữu Trường
  • Sinh ngày: 27/7/1980
  • Quê quán: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ sư Xây dựng cầu đường
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email:ppmuninhbinh@gmail.com
  • Điện thoại: 0912.792.015
   
 anh tin bai   • Phó Giám đốc:  Nguyễn Thái Hoà
  
• Ngày sinh:28/10/1977
  • Quê quán: Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ sư xây dựng cầu đường 
  • Trình độ lý luận chính trị:Cao cấp
  • Điện thoại: 0915.037.888
  • Email: Ppmuninhbinh@gmail.com 

Đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 1. Phòng Tổ chức Hành chính  3. Phòng Thẩm định
 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính  4. Phòng Quản lý thi công

Xem chi tiết tại số 48/2021/QĐ-UBND

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Xem chi tiết tại file đính kèm

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

Xem chi tiết tại đây

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH