BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH NINH BÌNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026

 STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ
1

Ông Phạm Hồng Thái

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế
2

Bà Phạm Thị Mỹ Tho

Phó Trưởng Ban Pháp chế
3

Ông Lê Văn Kiên

Ủy viên
4

Ông Nguyễn Xuân Sơn

Ủy viên
5

Ông Lương Văn Tuấn

Ủy viên
6

Ông Nguyễn Hùng Tiến

Ủy viên
7

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

Ủy viên