BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH HĐND TỈNH NINH BÌNH KHÓA XV

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Văn Định

Trưởng Ban

2

Đỗ Văn Hoan

Phó Trưởng Ban

3

Dương Đức Khanh

Ủy viên

4

Hoàng Văn Thắng

Ủy viên

5

Phạm Văn Lương

Ủy viên

6

Trần Đăng Sơn

Ủy viên

         7

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Ủy viên