Lượt xem: 5310
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
 

  Liên lạc:

Địa chỉ:   Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại/Fax: (0229) 3871350 BAN LÃNH ĐẠO
  • Trưởng Ban Đỗ Việt Anh
  • Sinh ngày: 06/4/1964
  
• Quê quán: Xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.464.957


 

  • Phó Trưởng Ban: Phạm Thị Bích Thảo
  • Ngày sinh:  22/11/1977
  • Quê quán: Xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0985511252
  • Email: bichthao77nb@gmail.com
 
Dữ liệu đang cập nhật


  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH