• Thông báo tìm kiếm anh Chử Văn Nguyên

  Thông báo tìm kiếm anh Chử Văn Nguyên, sinh năm 1973. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Lạng Uyển, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 12/2019 đến nay không có tin tức gì.

 • Thông báo tìm kiếm anh Vũ Văn Bắc và chị Trần Thị Tươi

  Thông báo tìm kiếm anh Vũ Văn Bắc sinh năm 1989 và chị Trần Thị Tươi sinh năm 1990. Nơi cư trú cuối cùng: xóm 7B, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, bó đi khỏi  nơi cư trú từ tháng 9 năm 2022 đến nay không có tin tức gì.

 • Thông báo tìm kiếm anh Lê Văn Châu và chị Nguyễn Thị Hiên

  Thông báo tìm kiếm anh Lê Văn Châu sinh năm 1972 và chị Nguyễn Thị Hiên sinh năm 1976. Nơi cư trú cuối cùng: xóm 4, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, bó đi khỏi  nơi cư trú từ tháng 9 năm 2022 đến nay không có tin tức gì.

 • Thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Diệu Thúy

  Thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Diệu Thúy, sinh năm 1962. Nơi cư trú cuối cùng: thôn 2, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1996 đến nay không có tin tức gì.

 • Thông báo tìm kiếm anh Trần Mạnh Hà

  Thông báo tìm kiếm anh Trần Mạnh Hà, sinh năm 1981. Nơi cư trú cuối cùng: khối 4, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2020 đến nay không có tin tức gì.