CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN


Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

883/QĐ-UBND
22/7/2020    QĐ v.v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 75 lô đất ở tại khu dân cư xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn
674/QĐ-UBND 22/05/2020   QĐ v/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 37 lô đất ở tại khu từ đầu làng Trinh Phú ra đường 477, xã Gia Thịnh, Huyện Gia Viễn
671/QĐ-UBND 22/05/2020  QĐ v/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư Cầu Mới, xã Lạc Vân huyện Nho Quan
670/QĐ-UBND 22/05/2020   QĐ v/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất ở tại thôn Chỉ Thiện và thôn Huệ Dịch, xã Xuân Chính, Huyện Kim Sơn
664/QĐ-UBND  22/05/2020  QĐ v/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 118 lô đất ở tại thôn 1, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn
660/QĐ-UBND 21/05/2020   QĐ v/v phe duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu giãn dân cư (khu dân cư nông thôn mới) xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn
609/QĐ-UBND 08/05/2020  QĐ v/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 120 lô đất ở tại khu dân cư ngõ 228 Lý Nhân Tông, phường Nam Đinh, thành phố Ninh Bình
532/QĐ-UBND 10/04/2020  QĐ V/v Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 132 lô đất ở tại xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh
526/QĐ-UBND 09/04/2020  QĐ v/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xóm 2, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn
525/QĐ-UBND 09/04/2020 QĐ v/v phê duyệt lại giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dựng 13 lô đất ở tại xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn
464/QĐ-UBND  27/03/2020 QĐ v/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô
430/QĐ-UBND 19/03/2020  QĐ v/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 141 lô đất ở tại xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn
429/QĐ-UBND  19/03/2020  QĐ v/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại khánh nhạc, huyện yên khánh
358/QĐ-UBND  04/03/2020 QĐ v/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Mạc và Yên Lâm, Huyện Yên Mô
559/UBND-VP5 14/11/2019 Về việc chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lưu Phương huyện Kim Sơn
556/UBND-VP5 14/11/2019  Về việc chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Mô
1340/QĐ-UBND 11/11/2019  Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô
548/UBND-VP5 08/11/2019  Về việc chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tam Điệp 
1310/QĐ-UBND 01/11/2019   Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án thành phần đầu tư Xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 tại xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô
535/UBND-VP5 01/11/2019  Về việc chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kim Sơn
534/UBND-VP5 01/11/2019  Về việc chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Khánh 
27/ĐC-UBND 27/10/2019  Đính chính QĐ 1205/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Yên Thành và xã Yên Thái, huyện Yên Mô
1221/QĐ-UBND 09/10/2019  Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 133 lô đất ở tại khu dân cư ngõ 228 Lý Nhân Tông phường Nam Bình TP Ninh Bình 
1187/QĐ-UBND  07/10/2019  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới thị trấn Me (đợt 2), huyện Gia Viễn  
1186/QĐ-UBND  07/10/2019  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án sửa chữa nâng cấp tuyến kênh tiêu TĐC-8 trạm bơm Gia Viễn 
1185/QĐ-UBND   07/10/2019 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1) tại xã Gia Lập, huyện Gia Viễn 
1184/QĐ-UBND  07/10/2019  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu từ đầu làng Trinh Phú ra đường 477, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình  
1183/QĐ-UBND 07/10/2019   Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Xá, thị trấn Me, huyện Gia Viễn
1182/QĐ-UBND 07/10/2019  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình đường dây 220kV Nho Quan - Thanh Nghị, đoạn tuyến đi qua xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn (đợt 2)
1181/QĐ-UBND 07/10/2019  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trang trại gấu Ninh Bình giai đoạn II tại xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan 
1132/QĐ-UBND 24/9/2019  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới phía Nam cụm công nghiệp Khánh Nhạc (giai đoạn 2) tại xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh
808/QĐ-UBND 05/7/2019 Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 65 lô đất ở tại xã Hùng Tiến Huyện Kim Sơn
804/QĐ-UBND  05/7/2019 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Xây dựng CSHT khu dân cư phía Tây đường vành đai Khu công nghiệp xã Quang Sơn TP Tam Điệp
772/QĐ-UBND  28/6/2019 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng trụ sở Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Kim Sơn thuộc khu Trung tâm hành chính - Chính trị huyện tại xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn
780/QĐ-UBND 01/7/2019  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Chợ trung tâm xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn
779/QĐ-UBND  01/7/2019 Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 104 lô đất ở tại các xã trên địa bàn Huyện Yên Khánh
778/QĐ-UBND  01/7/2019 Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 96 lô đất ở tại xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh
777/QĐ-UBND  01/7/2019 Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 86 lô đất ở tại xã Khánh Hải, Huyện Yên Khánh
774/QĐ-UBND  28/6/2019 Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tại thôn 1, xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn
773/QĐ-UBND 28/6/2019  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1A, giai đoạn 3 (giai đoạn hoàn thiện) qua xã Khánh Hòa, Huyện Yên Khánh
772/QĐ-UBND 28/6/2019  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng trụ sở Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Kim Sơn thuộc khu Trung tâm hành chính - Chính trị huyện tại xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn
771/QĐ-UBND 28/6/2019  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xử lý khẩn cấp đoạn đê Đồng Chiều, thôn Vạn Lê trên địa bàn xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư
770/QĐ-UBND 28/6/2019  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xử lý khẩn cấp đoạn đê Đồng Chiều, thôn Vạn Lê trên địa bàn xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư