Kỹ năng thoát hiểm khỏi đám cháy
Lượt xem: 149
Kỹ năng thoát hiểm là kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân và người khác trong các tình huống nguy hiểm, khẩn cấp chẳng hạn như hỏa hoạn, động đất, lũ lụt,… Kỹ năng này bao gồm cách tự sơ cứu cơ bản, quản lý tình huống cấp bách, sử dụng bình cứu hóa,… để giảm thiểu tổn thương, tránh nguy hiểm dẫn đến chết người.
anh tin bai
Kim Duyên
  • Từ khóa :