Các trường hợp bị tạm đình chỉ hoạt động cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy
Lượt xem: 51
Khoản 1 Điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 50/2024/NĐ-CP) quy định về các trường hợp bị tạm đình chỉ do không đảm bảo phòng cháy chữa cháy như sau:
 
anh tin bai
Kim Duyên
  • Từ khóa :