LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 21, từ ngày 20 tháng 5 năm 2024 tới ngày 26 tháng 5 năm 2024
Từ ngày 13/05/2024 tới ngày 19/05/2024
Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Thành phần

Thứ 2

Ngày 20/5/2024

Sáng - Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ Chủ tịch, CVP
Chiều - 13h30, Bộ Tài chính mời lãnh đạo UBND tỉnh dự HN trực tuyến về tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài các tháng đầu năm 2024 PCT Sơn
 - 14h, Hội nghị trực tuyến Chính phủ về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Phó TTgCP chủ trì HN  

 
Thứ 3

Ngày 21/5/2024

 Sáng - 8h00, Quân đoàn 12 mời lãnh đạo UBND tỉnh làm việc trao đổi nhiệm vụ QP-AN và thực hiện nhiệm vụ của Quân đoàn 12, tại Bộ CHQS tỉnh  CVP 
Chiều - 14h, HN Nghe báo cáo Quy hoạch khu đô thị Ninh Giang Chủ tich, PCT Sơn, PVP Vĩnh

Thứ 4

Ngày 22/5/2024

Sáng - 8h00, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân Chủ tịch
- 8h00, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ mời lãnh đạo UBND tỉnh dự Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp tỉnh năm 2024  Chủ tịch
Chiều - 14h, Hội nghị Ban xúc tiến đầu tư  Chủ tịch, các PCT, CVP, PVP Vĩnh

Thứ 5

Ngày 23/5/2024

Sáng - 8h00, HN Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về các nội dung: (i) bảo đảm cung ứng đủ điện trong thời gian cao điểm năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo; (ii) triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ và triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị Chủ tịch, PCT Sơn, CVP, PVP Riện
Chiều - Hội nghị nghe báo cáo công tác đấu giá quyền sử dụng đất (dự kiến) Chủ tịch, các PCT, CVP, PVP Riện
 - 15h30, Họp HĐTĐ chủ trương đầu tư các dự án lĩnh vực Y tế PCT Thìn, PVP Vĩnh 

Thứ 6

Ngày 24/5/2024

Sáng - 8h00, HN trực tuyến CP về giá đất, Phó TTgCP Trần Hồng Hà chủ trì PCT Tùng, PVP Riện
 - 7h30, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Chủ tịch, các PCT, CVP 
- Giao ban UBND tỉnh  
Chiều
Ghi chú: