CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 16/04/2024
Ngày kết thúc: 16/05/2024
Lượt xem:11
2
Ngày bắt đầu: 16/04/2024
Ngày kết thúc: 16/05/2024
Lượt xem:8
3
Ngày bắt đầu: 10/04/2024
Ngày kết thúc: 10/05/2024
Lượt xem:8
4
Ngày bắt đầu: 09/04/2024
Ngày kết thúc: 09/05/2024
Lượt xem:6
5
Ngày bắt đầu: 05/04/2024
Ngày kết thúc: 05/05/2024
Lượt xem:4
6
Ngày bắt đầu: 03/04/2024
Ngày kết thúc: 03/05/2024
Lượt xem:15
7
Ngày bắt đầu: 02/04/2024
Ngày kết thúc: 02/05/2024
Lượt xem:14
8
Ngày bắt đầu: 29/03/2024
Ngày kết thúc: 29/04/2024
Lượt xem:16
9
Ngày bắt đầu: 25/03/2024
Ngày kết thúc: 25/04/2024
Lượt xem:18
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 15/03/2024
Ngày kết thúc: 15/04/2024
Lượt xem:20
2
Ngày bắt đầu: 09/03/2024
Ngày kết thúc: 09/04/2024
Lượt xem:24
3
Ngày bắt đầu: 08/03/2024
Ngày kết thúc: 08/04/2024
Lượt xem:30
4
Ngày bắt đầu: 27/02/2024
Ngày kết thúc: 27/03/2024
Lượt xem:33
5
Ngày bắt đầu: 21/02/2024
Ngày kết thúc: 21/03/2024
Lượt xem:42
6
Ngày bắt đầu: 16/02/2024
Ngày kết thúc: 16/03/2024
Lượt xem:47
7
Ngày bắt đầu: 06/02/2024
Ngày kết thúc: 06/03/2024
Lượt xem:40
8
Ngày bắt đầu: 05/02/2024
Ngày kết thúc: 05/03/2024
Lượt xem:44
9
Ngày bắt đầu: 02/02/2024
Ngày kết thúc: 02/03/2024
Lượt xem:92
10
Ngày bắt đầu: 30/01/2024
Ngày kết thúc: 29/02/2024
Lượt xem:62
11
Ngày bắt đầu: 29/01/2024
Ngày kết thúc: 29/02/2024
Lượt xem:42
12
Ngày bắt đầu: 29/01/2024
Ngày kết thúc: 29/02/2024
Lượt xem:37
13
Ngày bắt đầu: 25/01/2024
Ngày kết thúc: 25/02/2024
Lượt xem:46
14
Ngày bắt đầu: 23/01/2024
Ngày kết thúc: 23/02/2024
Lượt xem:46
15
Ngày bắt đầu: 23/01/2024
Ngày kết thúc: 23/02/2024
Lượt xem:51
16
Ngày bắt đầu: 17/01/2024
Ngày kết thúc: 17/02/2024
Lượt xem:40
17
Ngày bắt đầu: 17/01/2024
Ngày kết thúc: 17/02/2024
Lượt xem:47
18
Ngày bắt đầu: 27/12/2023
Ngày kết thúc: 27/01/2024
Lượt xem:61
19
Ngày bắt đầu: 18/12/2023
Ngày kết thúc: 18/01/2024
Lượt xem:91
20
Ngày bắt đầu: 15/12/2023
Ngày kết thúc: 15/01/2024
Lượt xem:60
21
Ngày bắt đầu: 12/12/2023
Ngày kết thúc: 12/01/2024
Lượt xem:64
22
Ngày bắt đầu: 08/12/2023
Ngày kết thúc: 08/01/2024
Lượt xem:116
23
Ngày bắt đầu: 07/12/2023
Ngày kết thúc: 07/01/2024
Lượt xem:73
24
Ngày bắt đầu: 01/12/2023
Ngày kết thúc: 01/01/2024
Lượt xem:61
25
Ngày bắt đầu: 01/12/2023
Ngày kết thúc: 01/01/2024
Lượt xem:57
26
Ngày bắt đầu: 01/12/2023
Ngày kết thúc: 01/01/2024
Lượt xem:53
27
Ngày bắt đầu: 30/11/2023
Ngày kết thúc: 30/12/2023
Lượt xem:48
28
Ngày bắt đầu: 09/11/2023
Ngày kết thúc: 09/12/2023
Lượt xem:66
29
Ngày bắt đầu: 07/11/2023
Ngày kết thúc: 07/12/2023
Lượt xem:70
30
Ngày bắt đầu: 25/10/2023
Ngày kết thúc: 25/11/2023
Lượt xem:72
31
Ngày bắt đầu: 18/10/2023
Ngày kết thúc: 18/11/2023
Lượt xem:77
32
Ngày bắt đầu: 18/10/2023
Ngày kết thúc: 18/11/2023
Lượt xem:98
33
Ngày bắt đầu: 17/10/2023
Ngày kết thúc: 17/11/2023
Lượt xem:80
34
Ngày bắt đầu: 17/10/2023
Ngày kết thúc: 17/11/2023
Lượt xem:100
35
Ngày bắt đầu: 16/10/2023
Ngày kết thúc: 16/11/2023
Lượt xem:87
36
Ngày bắt đầu: 16/10/2023
Ngày kết thúc: 16/11/2023
Lượt xem:78
37
Ngày bắt đầu: 16/10/2023
Ngày kết thúc: 16/11/2023
Lượt xem:91
38
Ngày bắt đầu: 16/10/2023
Ngày kết thúc: 16/11/2023
Lượt xem:107
39
Ngày bắt đầu: 16/10/2023
Ngày kết thúc: 16/11/2023
Lượt xem:98
40
Ngày bắt đầu: 16/10/2023
Ngày kết thúc: 16/11/2023
Lượt xem:91
41
Ngày bắt đầu: 14/10/2023
Ngày kết thúc: 14/11/2023
Lượt xem:80
42
Ngày bắt đầu: 13/10/2023
Ngày kết thúc: 13/11/2023
Lượt xem:87
43
Ngày bắt đầu: 12/10/2023
Ngày kết thúc: 12/11/2023
Lượt xem:140
44
Ngày bắt đầu: 11/10/2023
Ngày kết thúc: 11/11/2023
Lượt xem:79
45
Ngày bắt đầu: 09/10/2023
Ngày kết thúc: 09/11/2023
Lượt xem:167
46
Ngày bắt đầu: 06/10/2023
Ngày kết thúc: 06/11/2023
Lượt xem:104
47
Ngày bắt đầu: 06/10/2023
Ngày kết thúc: 06/11/2023
Lượt xem:79
48
Ngày bắt đầu: 29/09/2023
Ngày kết thúc: 29/10/2023
Lượt xem:105
49
Ngày bắt đầu: 25/09/2023
Ngày kết thúc: 25/10/2023
Lượt xem:93
50
Ngày bắt đầu: 18/09/2023
Ngày kết thúc: 18/10/2023
Lượt xem:80
1234567

Tập tin tải về:
Chưa có tập tin tải về!
Thông báo:
Không tồn tại văn bản dự thảo theo điều kiện
(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 21/04/2024
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
  Gửi ý kiến Xóa nội dung