Thẩm quyền tạm đình chỉ công tác trong cơ quan của Đảng
Lượt xem: 81
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chi tiết như sau:
anh tin bai
Kim Duyên
  • Từ khóa :