Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người cao tuổi những hành vi nào bị cấm đối với người cao tuổi
Lượt xem: 62
Vừa qua, Cổng TTĐT tỉnh nhận được một só câu hỏi của độc giả là người cao tuổi trên địa bàn tỉnh hỏi về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người cao tuổi  những hành vi nào bị cấm đối với người cao tuổi. Căn cứ quy định tại Luật Người cao tuổi năm 2009, Cổng TTĐT tỉnh thông tin tới độc giả như sau:
anh tin bai
Kim Duyên
  • Từ khóa :