Quy định của Luật Giao thông đường bộ về quyền ưu tiên của một số loại xe
Lượt xem: 834
Luật Giao thông đường bộ năm 2023 áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, Luật nêu rõ quy định về quyền ưu tiên của một số loại xe như sau:
anh tin bai
CTV Hoàng Hiệp
  • Từ khóa :