Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 305
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định số 144).
anh tin bai
anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai
Kim Duyên
  • Từ khóa :