Mục tiêu phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 253
Tại Kế hoạch số 32/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh đã nêu rõ mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của tỉnh như sau:
anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

 

 
Kim Duyên
  • Từ khóa :